Aanmelden sloep 13e Kameleonrace 2018

De 13e editie van de Kameleonrace in 2018 is genomineerd voor FSN 1e en 2e klassen en het kuikenklassement.
De inschrijfkosten bedragen € 75,- per team.

Vanaf 1 maart 2018 kunt u zich inschrijven voor de Kameleonrace 2018 middels ons inschrijfformulier.

Geen naam ingevuld
Geen (geldig) Thuishaven
Ongeldige invoer


Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Alleen cijfers
Geen (geldig) e-mailadres ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Deze inschrijving betreft de Kameleonrace 2018, welke wordt georganiseerd op zaterdag 30 juni aanstaande.

De startlijst wordt enkele dagen voor de race ook hierop gepubliceerd.

Wij verzoeken u vriendelijk het inschrijfgeld van € 75 per boot zo spoedig mogelijk aan ons over te maken op rekeningnummer NL76RABO 0108 7331 65 t.n.v. St. de Kameleonrace o.v.v. deelname Kameleonrace 2018 en uw sloepnaam.

Let op: uw deelname is pas definitief als de betaling bij ons binnen is.
U ontvangt deze informatie ook na uw inschrijving per e-mail.
Tot ziens/Oant Sjen op zaterdag 30 juni in Terherne.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Kameleonrace

Reeds aangemeld 13e Kameleonrace 2018

octopus van h28muiden
Jan van den Berg van Ver. Roeiploeg UrkUrk
Anthony van Hoboken van STC-2Rotterdam
Evert Deddes van STC-1Rotterdam
Doordrijver van Roeiploeg UtrechtUtrecht
Vuurzee van De VlammetjesHarlingen
De Paardekreek van De 9 BabbelaarsKortgene
Skomskowster van Aldegeaster SkomskowstersOudega SWF
De Wetterfretter van GRSVGrou
Gia Light van GIA RuttenRutten
Karakter van Geen zee te hoogAmeland
L.A Buma van T FiskershuskeModdergat
Wetterwrotter van WetterspetterGrou
Lyts Leeuwke van De Lemster LeeuwkesLemmer
© 2018 Kameleon Race Sloeproeiwedstrijd Friesland